• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Ishares Ibonds Dec 2020 Corpora (IBDL) امروز

Ishares Ibonds Dec 2020 Corpora

Ishares Ibonds Dec 2020 Corpora

25.33

بالا: 25.33

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Ishares Ibonds Dec 2021 Corporate 25.05000000
Ishares Ibonds Dec 2022 Corporate 25.45000000
Ishares Ibonds Dec 2023 Corpora 25.80000000
Ishares Ibonds Dec 2024 Corpora 25.76000000
Ishares Ibonds Dec 2025 Corpora 26.22000000

FAQ

    لغت نامه

Margin level

Margin level

تقارب

Convergence