• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Idacorp Inc (IDA) امروز

Idacorp Inc

Idacorp Inc

89.57

بالا: 89.57

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Interdigital 56.00000000
ING Infrastructure Industrial 8.66000000
S&P Intl Dev High Quality Powershares 22.15000000
Pwrshrs FTSE Int Lb 24.06500000
S&P Intl Dev Low Volatility Powershares 27.00000000

FAQ

    لغت نامه