• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره DJ US Oil & Gas Ex Index Ishares (IEO) امروز

DJ US Oil & Gas Ex Index Ishares

DJ US Oil & Gas Ex Index Ishares

34.44

بالا: 34.44

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Icahn Enterprises L.P. 49.60000000
Integrated Electrical Services 23.05000000
Core Europe Ishares 39.78000000
Ishares Trust 42.77130000
S&P Europe 350 Index Ishares 36.21000000

FAQ

    لغت نامه