• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره DJ US Oil Equipment Index Ishares (IEZ) امروز

DJ US Oil Equipment Index Ishares

DJ US Oil Equipment Index Ishares

8.18

بالا: 8.18

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
FTSE Epra/Nareit Dev EU Idx Ishares 29.65500000
International Flavors & Fragrances 131.90000000
FTSE Epra/Nareit Dev Re Ex-US Ishares 22.12000000
Factorshares Trust Purefunds Dr 27.21180000
Ifresh Inc 1.17000000

FAQ