• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Intl High Yield Bond ETF Market Vectors (IHY) امروز

Intl High Yield Bond ETF Market Vectors

Intl High Yield Bond ETF Market Vectors

22.53

بالا: 22.53

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
ING International High Dividend Equity 4.02000000
Morgan Stanley India Investment Fund Inc 13.72000000
Information Services Group 1.98000000
Insteel Industries 16.52000000
Internet Initiative Japan 9.92000000

FAQ

    لغت نامه