• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره S&P Smallcap 600 Growth Ishares (IJT) امروز

S&P Smallcap 600 Growth Ishares

S&P Smallcap 600 Growth Ishares

161.49

بالا: 161.49

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Ikonics Corp 3.25000000
S&P Latin Amer 40 Index Ishares 19.09000000
10+ Year Government/Credit Bond Ishares 73.83000000
Imax Corp 12.01000000

FAQ

    لغت نامه