• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Chipmos Technologies [Bermuda] Ltd (IMOS) امروز

Chipmos Technologies [Bermuda] Ltd

Chipmos Technologies [Bermuda] Ltd

20.2

بالا: 20.2

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Imperva Inc 55.74000000
Ishares MSCI International Mome 29.33000000
Immunocellular Thera 0.02551000
Internap Network Services Corp 0.08500000
Cohen & Steers Global Income Builder 9.15000000

FAQ

    لغت نامه