• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Inter Parfums (IPAR) امروز

Inter Parfums

Inter Parfums

41.7

بالا: 41.7

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Ipass Inc 3.25000000
Purefunds ISE Mobile Payments E 45.69000000
Merrill Lynch & Co 27.95000000
Intellipharmaceutics International Inc 0.21060000
Professional Diversity Network 0.91000000

FAQ