• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره S&P Global Telecommunications Ishares (IXP) امروز

S&P Global Telecommunications Ishares

S&P Global Telecommunications Ishares

59.46

بالا: 59.46

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Core MSCI Total Intl Ishares 51.17000000
DJ US Consumer Services Ishares 210.36000000
DJ US Energy Ishares 20.47000000
DJ US Financial Sector Ishares 104.56000000
DJ US Financial Services Ishares 114.29000000

FAQ

    لغت نامه