• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Direxion Daily Junior Gold Mine (JDST) امروز

Direxion Daily Junior Gold Mine

Direxion Daily Junior Gold Mine

21.46

بالا: 21.46

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Just Energy Group Inc 0.40470000
Jacobs Engineering Group Inc 85.84000000
Jeld-Wen Holding Inc 14.09000000
GEMS Index ETN Ipath 29.44000000
Japan Equity Fund 6.97000000

FAQ