• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره John Hancock Multifactor Materi (JHMA) امروز

John Hancock Multifactor Materi

John Hancock Multifactor Materi

28.6586

بالا: 28.6586

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
John Hancock Multifactor Consum 31.18320000
John Hancock Multifactor Energy 14.35180000
John Hancock Multifactor Financ 31.25000000
John Hancock Multifactor Health 38.12000000
John Hancock Multifactor Indust 31.79790000

FAQ

    لغت نامه