• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره John Hancock Multifactor Health (JHMH) امروز

John Hancock Multifactor Health

John Hancock Multifactor Health

38.12

بالا: 38.12

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
John Hancock Multifactor Indust 31.79790000
John Hancock Multifactor Large 36.66000000
John Hancock Multifactor Mid CA 33.05000000
John Hancock Multifactor Consum 27.90000000
John Hancock Multifactor Techno 55.37820000

FAQ

    لغت نامه