• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره John Hancock Multifactor Indust (JHMI) امروز

John Hancock Multifactor Indust

John Hancock Multifactor Indust

31.7979

بالا: 31.7979

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
John Hancock Multifactor Large 36.66000000
John Hancock Multifactor Mid CA 33.05000000
John Hancock Multifactor Consum 27.90000000
John Hancock Multifactor Techno 55.37820000
John Hancock Multifactor Utilit 29.06520000

FAQ

    لغت نامه