• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره DJ-UBS Prec Metals TR Sub-Idx ETN Ipath (JJP) امروز

DJ-UBS Prec Metals TR Sub-Idx ETN Ipath

DJ-UBS Prec Metals TR Sub-Idx ETN Ipath

59.5412

بالا: 59.5412

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
DJ-UBS Softs TR Sub-Idx ETN Ipath 32.95660000
J & J Snack Foods 126.82000000
DJ-UBS Tin TR Sub-Idx ETN Ipath 39.72000000
DJ-UBS Aluminum TR Sub-Idx ETN Ipath 32.99500000
Mstar Large Core Index Ishares 166.51450000

FAQ

    لغت نامه