• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره DJ-UBS Softs TR Sub-Idx ETN Ipath (JJS) امروز

DJ-UBS Softs TR Sub-Idx ETN Ipath

DJ-UBS Softs TR Sub-Idx ETN Ipath

32.9566

بالا: 32.9566

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
J & J Snack Foods 126.82000000
DJ-UBS Tin TR Sub-Idx ETN Ipath 39.72000000
DJ-UBS Aluminum TR Sub-Idx ETN Ipath 32.99500000
Mstar Large Core Index Ishares 166.51450000
Mstar Large Growth Index Ishares 221.39000000

FAQ

    لغت نامه