• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره DJ-UBS Coffee TR Sub-Idx ETN Ipath (JO) امروز

DJ-UBS Coffee TR Sub-Idx ETN Ipath

DJ-UBS Coffee TR Sub-Idx ETN Ipath

33.83

بالا: 33.83

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Johnson & Johnson 150.52000000
General Employment Enterprises 0.29011000
51Job Inc 61.67000000
St. Joe Company 18.71000000
Japan Smaller Capitalization Fund Inc 7.48000000
Jones Energy Inc 0.14000000

FAQ

    لغت نامه