• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره John Wiley Sons Cl A (JW.A) امروز

John Wiley Sons Cl A

John Wiley Sons Cl A

37.31

بالا: 37.31

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
John Wiley Sons Cl B 35.33000000
Nordstrom 16.61000000
S&P Global Utilities Ishares 52.01000000
JPY/USD Exchange Rate ETN Ipath 52.02000000
The Joint Corp 12.62000000

FAQ