• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره All Cap Insider Sentiment Direxion (KNOW) امروز

All Cap Insider Sentiment Direxion

All Cap Insider Sentiment Direxion

32.09

بالا: 32.09

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Carmax Inc 79.75000000
Kinsale Capital Group Inc. 117.67000000
Swift Transportation Company 39.05000000
Eastman Kodak 2.44000000
Coca Cola Femsa S.A.B. De C.V 40.48000000

FAQ

    لغت نامه