• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره G-X MLP ETF (MLPA) امروز

G-X MLP ETF

G-X MLP ETF

27.88

بالا: 27.88

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

FAQ

    لغت نامه