• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره National Cinemedia (NCMI) امروز

National Cinemedia

National Cinemedia

2.86

بالا: 2.86

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
National Commerce Corp 39.21000000
NCR Corp 18.46000000
NCI Building Systems 5.71000000
The9 Ltd 0.52520000
Agic Convertible & 4.01000000

FAQ

    لغت نامه

Margin level

Margin level

نوسان

Volatility