• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Natural Grocers By Vitamin Cottage Inc (NGVC) امروز

Natural Grocers By Vitamin Cottage Inc

Natural Grocers By Vitamin Cottage Inc

14.42

بالا: 14.42

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

رویدادهای این هفته

ساعت کشور دوره ریداد نرخ پیشبینی گذشته
19 ژوئن 2024
روز USD calender forex Bank Holiday

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Ingevity Corporation 44.92000000
Nanthealth Inc. Cm 2.17000000
Nuveen Municipal 9.61000000
National Healthcare Corp 64.93000000
Nexpoint Credit Strategies Fund 9.88000000

FAQ

    لغت نامه