• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Nautilus Group (NLS) امروز

Nautilus Group

Nautilus Group

6.11

بالا: 6.11

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%
نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Nielsen Holdings Plc 13.80000000
Netlist Inc 0.22000000
Annaly Capital Management Inc 6.20000000
Navios Maritime Holdings Inc 2.09000000
New Mountain Finance Corporati 12.17
Equity market

Equity market

بخشی از بازار مالی است که در آن فرایند توزیع سرمایه بین شرکت کنندگان این بازار از طریق داد و ستد اوراق بهادار صورت می گیرد. شامل سهام، اوراق قرضه، مشتقات و دیگر ابزارهای مالی که هم در بازار های سازمان یافته (بورس اوراق بهادار) و هم در بازار خارج از بورس رواج دارند. بازار اوراق بهادار برای شرکتهای صادر کنندۀ سهام به عنوان وسیله ای برای جذب سررمایه گذاران، و برای سفته بازان روشی است برای کسب سود از طریق خرید و فروش اوراق بهادار.

این قانون در اواخر دوره ی Great Depression تصویب شد و به منظور افزایش سطح اطمینان سرمایه گذاران اوراق بهادار فعال گردید. این قانون از تمدید سهام شرکت های سوال برانگیز و غیر معتبر جلوگیری می نماید.

دستور معاملاتی که به منظور حفاظت از دارایی باقی مانده در صورت سقوط بازار، به کار گرفته می شود. چرا که بیشتر بودن نرخ ریسک از نرخ بهره به ورشکسته شدن سیستم مالی می انجامد و دستور معاملاتی مربوطه، به عنوان جلوگیری از این امر به کار گرفته می شود.