• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Nuveen Minnesota Municipal Inco (NMS) امروز

Nuveen Minnesota Municipal Inco

Nuveen Minnesota Municipal Inco

13.03

بالا: 13.03

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%
نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Nuveen Massachusetts Premium Fund 12.77000000
Nuveen Maryland Premium Fund 12.00000000
Nuveen Muni High Income Opportunity 12.25000000
Navios Maritime Acquisition Corp 5.66000000
NN Inc 1.07
Buying power

Buying power

به موجودی که به منظور خرید اوراق بهادار در اختیار سرمایه گذار قرار دارد، اطلاق می گردد. پول متعلق به سرمایه گذار که در حساب بروکر سپرده شده به اضافۀ اعتباری که ممکن است به سرمایه گذار داده شود. توسعه بازار به میزان توانایی خرید بستگی دارد.

این قانون در اواخر دوره ی Great Depression تصویب شد و به منظور افزایش سطح اطمینان سرمایه گذاران اوراق بهادار فعال گردید. این قانون از تمدید سهام شرکت های سوال برانگیز و غیر معتبر جلوگیری می نماید.

خرس

Bear

خرس ها، تجاری هستند که به کاهش بیشتر قیمت دارایی مشخص باور داشته و سعی شان این است که در اصرا وقت از فروش دارایی مربوطه بهره وری نمایند. نقطه ی مخالفشان همان گاوها هستند، که هدفشان خرید دارایی مشخص به منظور فروش گرانترش می باشد.