• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

قیمت و دوره On Deck Capital Inc (ONDK) امروز

On Deck Capital Inc

On Deck Capital Inc

0.662

بالا: 0.662

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%
نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Higher One Holdings 4.53000000
SPDR Russell 1000 Momentum Focu 64.09980000
Nasdaq Composite Tracking Fidelity 360.01000000
SPDR Russell 1000 Low Volatilit 69.77000000
SPDR Russell 1000 Yield Focus E 55.09840000
Lock position

Lock position

گرفتن دو پوزیشن معکوس (خرید و فروش) بر روی یک ابزار معاملاتی که به منظور جلوگیری از ضرر اولین پوزیشن با فاصلۀ زمانی یکی پس از دیگری انجام میشود. پس از هج کردن پوزیشن با حجم مساوی، تغییر قیمت ابزار مالی دیگر تأثیری بر سرمایه حساب نمی گذارد، بدین صورت که ضرر یک پوزیشن از سورد پوزیشن دوم جبران میشود. اغلب، هدف اصلی از استفاده از هج، گرفتن فرصتی برای ارزیابی بازار، بررسی روند اصلی آن و اتخاذ تصمیم نهایی در مورد اینکه به چه جهت باید هج را باز کرد.

این قانون در اکثر ایالات آمریکا تصویب شده و امنیت مالی سرمایه گذاران را محیا می نماید. این قانون به صورت کامل تولید هر گونه اوراق بهادار را کنترل، تنظیم و تمدید می نماید.

خط گان

Gann Lines

گان نام مخترع سیستم تجاری است، که به سبک تحلیل تکنیکال William Delbert Gann نیز، معروف می باشد. خط گان برای تریدر ها اجازه ی تشخیص لحظه ی انعکاس یابی گرایش و یا همان ترند را میسر می نماید. گرایش نرخی 45 درجه ای تنها روندی است که ثبات سطح تقاضا و عرضه را نمایان می نماید.