• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Overstock.Com (OSTK) امروز

Overstock.Com

Overstock.Com

15.185

بالا: 15.185

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%
نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Orasure Technologies 15.49500000
Otelco Inc. Class A 7.46000000
Open Text Corp 40.04000000
Otonomy Inc 2.48000000
On Track Innovations Ltd 0.17000000

این قانون در اکثر ایالات آمریکا تصویب شده و امنیت مالی سرمایه گذاران را محیا می نماید. این قانون به صورت کامل تولید هر گونه اوراق بهادار را کنترل، تنظیم و تمدید می نماید.

تحویل

Delivery 

تحویل سهام و یا دارایی خریداری شده به مشتری. در بازار های لحظه ای تحویل می تواند هم زمان با خرید دارایی مورد نظر انجام گیرد. اما در طی اجرای معاملات فیوچرز، تحویل از تاریخ معینی برخوردار است.