• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Pacific Coast Oil Trust (ROYT) امروز

Pacific Coast Oil Trust

Pacific Coast Oil Trust

0.3033

بالا: 0.3033

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%
نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Realpage Inc 65.10000000
Retail Properties of America 4.91000000
Rapid7 Inc 40.29
S&P 500 Pure Growth Guggenheim 121.26000000
RPM International Inc 69.69000000
Equity market

Equity market

بخشی از بازار مالی است که در آن فرایند توزیع سرمایه بین شرکت کنندگان این بازار از طریق داد و ستد اوراق بهادار صورت می گیرد. شامل سهام، اوراق قرضه، مشتقات و دیگر ابزارهای مالی که هم در بازار های سازمان یافته (بورس اوراق بهادار) و هم در بازار خارج از بورس رواج دارند. بازار اوراق بهادار برای شرکتهای صادر کنندۀ سهام به عنوان وسیله ای برای جذب سررمایه گذاران، و برای سفته بازان روشی است برای کسب سود از طریق خرید و فروش اوراق بهادار.

شاخص سهام NASDAQ

NASDAQ Index 

شاخص سهام بورس NASDAQ، جمع میانگین سهام تولید کنندگان تکنولوژی برتر ایالات متحده بوده که به شکل NASDAQ Composite نیز نوشته می شود و نمایه ی اقتصادی بیش از 3000 شرکت برتر این کشور را، آشکار می سازد.

حساب مشترک

Omnibus Account

حساب تجاری بروکری مشخص که به منظور تجارت در پلتفرم بروکری دیگر بازگشایی می شود. این نوع از حساب به منظور شراکت چند سازمان در معاملات به صورت هم زمان نیز، تعبیه شده.