• کابینۀ شخصی

مزایای اصلی انجام معاملات در حساب MT4 Cent به شرح زیر است:

 • شروع کار بدون دپوزیت اولیه 
 • حساب بدون کارمزد
 • حداقل مبلغ برای گرفتن پوزیشن
 • اسپردهای تنگ و شناور
 • سرعت بالای اجرای اردرها
 • عدم ریکوت

اردر بازاری

اردر های بازاری با بهترین قیمت بازاری اجرا می شود. امکان لغزش بین قیمت نرم اقزار و قیمت اجرای اردر وجود دارد. با این حال امکان دارد که لغزش قیمت به نفع شما هم باشد.

اردر استاپ

اردرهای استاپ مانند اردرهای بازاری ممکن است با لغزش قیمت اجرا شوند.

اردر لیمیت

در صورت استفاده از اردر لیمیت قیمت بدتر از قیمت درخواست شده تان هیچ وقت به شما پیشنهاد نمی شود. یعنی اردر تان با قیمت درخواستی یا قیمت بهتری اجرا می شود.

ویژگی های برهم کنش اردرهای استاپ

 • در مورد فعال شدن اردر Sell Stop، در صورتی که میزان Take Profit از پیش در میزان بالاتر نسبت به قیمت گرفتن اردر تعیین شده، پس از فعال سازی اردر، میزان Take Profit به طور اتوماتیک تبدیل به 0 می شود.
 • در مورد فعال شدن اردر Buy Stop، در صورتی که میزان Take Profit از پیش در میزان پایینتر نسبت به قیمت گرفتن اردر تعیین شده، پس از فعال سازی اردر، میزان Take Profit به طور اتوماتیک تبدیل به 0 می شود.
 • در مورد فعال شدن اردر Sell Limit، در صورتی که میزان  Stop Loss از پیش در میزان پایینتر نسبت به قیمت گرفتن اردر تعیین شده، پس از فعال سازی اردر، میزان Stop Loss به طور اتوماتیک تبدیل به 0 می شود.
 • در مورد فعال شدن اردر Buy Limit، در صورتی که میزان Stop Loss از پیش در میزان بالاتر نسبت به قیمت گرفتن اردر تعیین شده، پس از فعال سازی اردر، میزان Stop Loss به طور اتوماتیک تبدیل به 0 می شود.

شرایط مارجین

در صورتی که Equity (موجودی خالص با احتساب موقعیت های باز شده) به 20 درصد یا کمتر از 20 درصد مبلغ مارجین موقعیت های باز شده برسد، بخش دیلینگ حق دارد جهت تأمین شرایط مارجین  به صلاحدید خود یک یا تمام موقعیت های باز شده مشتری را  ببندد. در روزهای تعطیل و عید شرایط مارجین می تواند تا 1 درصد افزایش یابند (به عبارت دیگر حد اکثر لوریج در این زمان برابر با 1:100 می شود). مشتری موظف است حد اقل 30 دقیقه قبل از تعطیل شدن بازار، موقعیت های باز خود را با شرایط مارجین افزایش یافته مطابقت بسازد. از دقیقۀ سیم و تا پایان زمان جلسه معاملاتی گرفته، بخش دیلینگ حق دارد جهت تأمین شرایط مارجین، تمام موقعیت های مشتری را ببندد.

محدودیت

 • در یک حساب معاملاتی مجاز است همزمان تعداد حد اکثر 50 موقعیت (از جمله اردرهای بازاری و اردرهای مشروطه) را داشته باشید.
 • حجم حد اکثر برای یک موقعیت برابر با 100 لات است (100000 دلار یا 1 لات "استاندارد")
 • حجم حد اکثر برای تمام موقعیتها در یک حساب معاملاتی برابر با 1000 لات است.
 • در طول مدت التهاب نواسانات در بازار امکان دارد که ضریب اهرمی به طور موقت به میزان 1:500 کاهش داده شود. افزایش موقت شرایط وجه الضمانه (مارجین) فقط برای معاملاتی باز شده در حین مدت فعال بودن شرایط محدود کننده اعمال می شود. پس از به پایان رسیدن شرایط محدود کننده مقدار حداکثر ضریب اهرمی، میزان وجه الضمانه کاهش پیدا می کند و بسته به ضریب اهرمی حساب مجدداً محاسبه می شود. 

 • اردهای پندینگ SELL LIMIT، BUY LIMIT، SELL STOP، BUY STOP 180 روز پس از نصب به طور خودکار لغو می شوند.