• کابینۀ شخصی

تقویم اقتصادی

ساعت کشور دوره ریداد نرخ پیشبینی گذشته
13 فوریهٔ 2024
روز CNY calender forex Bank Holiday
02:30 USD calender forex January Core CPI m/m 0.4% 0.3% 0.3%
نام:

Core CPI m/m

 • بهتر است، اگر:

  معنی > پیشبینی

 • منبع:

  Bureau of Labor Statistics

02:30 USD calender forex January CPI m/m 0.3% 0.2% 0.3%
نام:

CPI m/m

 • بهتر است، اگر:

  معنی > پیشبینی

 • منبع:

  Bureau of Labor Statistics

02:30 USD calender forex CPI y/y 3.1% 2.9% 3.4%
نام:

CPI y/y

 • بهتر است، اگر:

  معنی > پیشبینی

03:20 NZD calender forex Inflation Expectations q/q 2.50% 2.76%
نام:

Inflation Expectations q/q

 • منبع:

  Reserve Bank of New Zealand

06:58 JPY calender forex January Prelim Machine Tool Orders y/y -14.1% -9.6%
08:00 GBP calender forex January Claimant Count Change 14.1K 15.2K 5.5K
نام:

Claimant Count Change

 • بهتر است، اگر:

  معنی < پیشبینی

 • منبع:

  Office for National Statistics

08:00 GBP calender forex January Average Earnings Index 3m/y 5.8% 5.6% 6.7%
08:00 GBP calender forex January Unemployment Rate 3.8% 4.0% 4.2%
08:30 CHF calender forex January CPI m/m 0.2% 0.6% 0.0%
نام:

CPI m/m

 • بهتر است، اگر:

  معنی > پیشبینی

 • منبع:

  Federal Statistical Office

10:45 NZD calender forex January FPI m/m 0.9% -0.1%
11:00 EUR calender forex January ZEW Economic Sentiment 25.0 20.1 22.7
11:00 EUR calender forex February German ZEW Economic Sentiment 19.9 17.4 15.2
12:00 USD calender forex January NFIB Small Business Index 89.9 92.3 91.9
13:30 AUD calender forex January NAB Business Confidence 1 0