• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Core MSCI Emerging Mkts Ishares (IEMG) امروز

Core MSCI Emerging Mkts Ishares

Core MSCI Emerging Mkts Ishares

44.61

بالا: 44.61

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

رویدادهای این هفته

ساعت کشور دوره ریداد نرخ پیشبینی گذشته
19 ژوئن 2024
روز USD calender forex Bank Holiday

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
DJ US Oil & Gas Ex Index Ishares 34.44000000
Icahn Enterprises L.P. 49.60000000
Integrated Electrical Services 23.05000000
Core Europe Ishares 39.78000000
Ishares Trust 42.77130000

FAQ

    لغت نامه