• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Internet Gold Golden Lines Ltd (IGLD) امروز

Internet Gold Golden Lines Ltd

Internet Gold Golden Lines Ltd

12

بالا: 12

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
S&P Technology North Amer Ishares 256.59000000
S&P Tech-Multimd Ntwk North Amer Ishares 48.39000000
S&P/Citi Intl Treasury Bond Ishares 49.56000000
ING Clarion Global Real Estate 5.38000000
Ishares International Dividend 48.14000000

FAQ