• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره S&P Tech-Multimd Ntwk North Amer Ishares (IGN) امروز

S&P Tech-Multimd Ntwk North Amer Ishares

S&P Tech-Multimd Ntwk North Amer Ishares

48.39

بالا: 48.39

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
S&P/Citi Intl Treasury Bond Ishares 49.56000000
ING Clarion Global Real Estate 5.38000000
Ishares International Dividend 48.14000000
Short Investment Grade Corp Proshares 25.29000000
International Game Technology 7.62000000

FAQ

    لغت نامه