• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره International Game Technology (IGT) امروز

International Game Technology

International Game Technology

7.62

بالا: 7.62

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
S&P Tech-Software North Amer Ishares 253.90000000
Independence Holding Company 28.28000000
ING Emerging Markets High Dividend 5.88000000
Wisdomtree International Hedged 33.64150000
DJ US Pharmaceuticals Ishares 156.80000000

FAQ