• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره DJ-UBS Grains TR Sub-Idx ETN Ipath (JJG) امروز

DJ-UBS Grains TR Sub-Idx ETN Ipath

DJ-UBS Grains TR Sub-Idx ETN Ipath

40.2

بالا: 40.2

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
DJ-UBS Ind Metals TR Sub-Idx ETN Ipath 37.34000000
DJ-UBS Nickel TR Sub-Idx ETN Ipath 49.40000000
DJ-UBS Prec Metals TR Sub-Idx ETN Ipath 59.54120000
DJ-UBS Softs TR Sub-Idx ETN Ipath 32.95660000
J & J Snack Foods 126.82000000

FAQ

    لغت نامه