• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره DJ-UBS Nickel TR Sub-Idx ETN Ipath (JJN) امروز

DJ-UBS Nickel TR Sub-Idx ETN Ipath

DJ-UBS Nickel TR Sub-Idx ETN Ipath

49.4

بالا: 49.4

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
DJ-UBS Prec Metals TR Sub-Idx ETN Ipath 59.54120000
DJ-UBS Softs TR Sub-Idx ETN Ipath 32.95660000
J & J Snack Foods 126.82000000
DJ-UBS Tin TR Sub-Idx ETN Ipath 39.72000000
DJ-UBS Aluminum TR Sub-Idx ETN Ipath 32.99500000

FAQ