• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره New Media Investment Group Inc (NEWM) امروز

New Media Investment Group Inc

New Media Investment Group Inc

6.28

بالا: 6.28

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

رویدادهای این هفته

ساعت کشور دوره ریداد نرخ پیشبینی گذشته
19 ژوئن 2024
روز USD calender forex Bank Holiday

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
New Relic Inc 62.40000000
Newtek Business Services Inc 15.59000000
Newtek Business Services Corp. 26.74000000
Harmony Merger Corp 1.40000000
Northfield Bancorp 10.81000000

FAQ