• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره New Relic Inc (NEWR) امروز

New Relic Inc

New Relic Inc

62.4

بالا: 62.4

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Newtek Business Services Inc 15.59000000
Newtek Business Services Corp. 26.74000000
Harmony Merger Corp 1.40000000
Northfield Bancorp 10.81000000
NF Energy Saving Corp 7.00000000

FAQ

    لغت نامه

ADR (American Depository Receipts)

ADR (American Depository Receipts)

سرمایه گذاری

Investments