• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Nam Tai Electronics (NTP) امروز

Nam Tai Electronics

Nam Tai Electronics

4

بالا: 4

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%
نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Natera Inc 56.65
Nutrisystem Inc 42.89000000
Northern Trust Corp 75.94000000
Northern Trust Corporation 25.01000000
Netsol Technologies Inc 3.02000000

این قانون در اواخر دوره ی Great Depression تصویب شد و به منظور افزایش سطح اطمینان سرمایه گذاران اوراق بهادار فعال گردید. این قانون از تمدید سهام شرکت های سوال برانگیز و غیر معتبر جلوگیری می نماید.

نرخ مرجع

Reference Rate 

قیمت پایه ای سواپ ها و دیگر قرارداد های مالی، که در صد گذاری می شود. نرخ مرجع را طرفین قرارداد تعین می نمایند و این امر به منظور ثبت قیمت پایه ای قرارداد انجام می گیرد.