• کابینۀ شخصی

مشخصات قراردادها

مشخصات قراردادها

لوریج

نمایش مارجین

نمایش ارزش یک پیپ

نمایش سواپ

ساعات معاملاتی EET4 کمیسیون ارزش یک پیپ مارجین3 Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی جفت ارز
شورت (Short) لانگ (Long)
0005 Mon — 2355 Fri 5 AUD 10 CAD 100 000 AUD 100 000 AUD -0,11 -0,33 100 1 AUD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 5 AUD 10 CHF 100 000 AUD 100 000 AUD -0,61 0,33 100 1 AUD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 5 AUD 1 000 JPY 100 000 AUD 100 000 AUD -1,3 0,81 100 1.1 AUD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 5 AUD 10 NZD 100 000 AUD 100 000 AUD 0,07 -0,61 100 2 AUD/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 5 AUD 10 USD 100 000 AUD 100 000 AUD 0,05 -0,25 500 0.7 AUD/USD
0005 Mon — 2355 Fri 5 CAD 1 000 JPY 100 000 CAD 100 000 CAD -1,78 1,11 100 1.5 CAD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 5 CHF 1 000 JPY 100 000 CHF 100 000 CHF -1,18 0,18 100 1.2 CHF/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 5 EUR 10 AUD 100 000 EUR 100 000 EUR -0,21 -0,5 100 1.1 EUR/AUD
0005 Mon — 2355 Fri 5 EUR 10 CAD 100 000 EUR 100 000 EUR -0,09 -0,76 100 1.5 EUR/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 5 EUR 10 CHF 100 000 EUR 100 000 EUR -0,93 0,53 300 1.1 EUR/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 5 EUR 10 GBP 100 000 EUR 100 000 EUR 0,06 -0,44 500 0.5 EUR/GBP
0005 Mon — 2355 Fri 5 EUR 1 000 JPY 100 000 EUR 100 000 EUR -2,05 0,62 500 1 EUR/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 5 EUR 10 NOK 100 000 EUR 100 000 EUR -9,2 -12,4 50 15 EUR/NOK
0005 Mon — 2355 Fri 5 EUR 10 NZD 100 000 EUR 100 000 EUR -0,01 -1,2 50 3.5 EUR/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 5 EUR 10 SEK 100 000 EUR 100 000 EUR -10,3 -10,3 50 15 EUR/SEK
0005 Mon — 2355 Fri 5 EUR 10 USD 100 000 EUR 100 000 EUR 0,35 -0,58 500 0.2 EUR/USD
0005 Mon — 2355 Fri 5 GBP 10 AUD 100 000 GBP 100 000 GBP -1,08 -0,13 100 1.6 GBP/AUD
0005 Mon — 2355 Fri 5 GBP 10 CAD 100 000 GBP 100 000 GBP -0,85 -0,45 100 2.8 GBP/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 5 GBP 10 CHF 100 000 GBP 100 000 GBP -1,49 0,99 300 1.8 GBP/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 5 GBP 1 000 JPY 100 000 GBP 100 000 GBP -2,98 1,35 500 1.1 GBP/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 5 GBP 10 NZD 100 000 GBP 100 000 GBP -0,55 -0,88 100 3.8 GBP/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 5 GBP 10 USD 100 000 GBP 100 000 GBP -0,08 -0,29 500 0.4 GBP/USD
0005 Mon — 2355 Fri 5 NZD 10 CAD 100 000 NZD 100 000 NZD -0,31 -0,04 100 1.7 NZD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 5 NZD 10 CHF 100 000 NZD 100 000 NZD -0,75 0,45 100 2.1 NZD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 5 NZD 1 000 JPY 100 000 NZD 100 000 NZD -1,9 0,18 100 1.8 NZD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 5 NZD 10 USD 100 000 NZD 100 000 NZD -0,08 -0,12 300 1.1 NZD/USD
0005 Mon — 2355 Fri 5 USD 10 CAD 100 000 USD 100 000 USD -0,42 -0,03 500 0.6 USD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 5 USD 10 CHF 100 000 USD 100 000 USD -1,29 0,89 500 1 USD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 5 USD 1 000 JPY 100 000 USD 100 000 USD -2,59 0,48 500 0.2 USD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 5 USD 10 NOK 100 000 USD 100 000 USD -8,3 -3,1 50 18 USD/NOK
0005 Mon — 2355 Fri 5 USD 10 SEK 100 000 USD 100 000 USD -10,7 -1,1 50 15 USD/SEK
0005 Mon — 2355 Fri 5 USD 10 SGD 100 000 USD 100 000 USD -1,8 -0,5 50 1.3 USD/SGD
ساعات معاملاتی EET4 کمیسیون ارزش یک پیپ مارجین3 Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی تیکر
شورت (Short) لانگ (Long)
Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
0,005 % 5 USD 50 oz tr 5 000 oz tr 3,2 -4,2 40 1.2 cents XAG/USD
Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
0,005 % 1 USD 1 oz tr 100 oz tr 27,2 -35,2 40 15 cents XAU/USD
ساعات معاملاتی EET کمیسیون ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی تیکر
شورت (Short) لانگ (Long)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 641 USD 2 563,6 USD 1 BTC -0,169 % -0,169 % 100 1 BTC (Bitcoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 3,85 USD 15,39 USD 1 BCH -0,169 % -0,169 % 1000 1 BCH (Bitcoin Cash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,23 USD 0,93 USD 1 DASH -0,169 % -0,169 % 1000 1 DASH (Dash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,23 USD 0,93 USD 1 ETC -0,169 % -0,169 % 1000 1 ETC (Ethereum Classic)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 35,13 USD 140,52 USD 1 ETH -0,169 % -0,169 % 1000 1 ETH (Ethereum)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,73 USD 2,94 USD 1 LTC -0,169 % -0,169 % 1000 1 LTC (Litecoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 1,6 USD 6,41 USD 1 XMR -0,169 % -0,169 % 1000 1 XMR (Monero)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,01 USD 0,02 USD 100 XRP -0,169 % -0,169 % 1000 1 XRP (Ripple)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,2 USD 0,79 USD 1 ZEC -0,169 % -0,169 % 1000 1 ZEC (Zcash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,01 USD 0,02 USD 100 ADA -0,169 % -0,169 % 1000 1 ADA (Cardano)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,06 USD 0,22 USD 1 DOT -0,169 % -0,169 % 1000 1 DOT (Polkadot)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 1,33 USD 5,32 USD 1 SOL -0,169 % -0,169 % 1000 1 SOL (Solana)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 100 TRX -0,169 % -0,169 % 1000 1 TRX (Tron)

لوریج

نمایش مارجین

نمایش ارزش یک پیپ

تیکر اسپرد معمولی کمیسیون سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اندازه یک لات حداقل تغییر قیمت (یک پیپ) ارزش یک پیپ مارجین ساعات معاملاتی EET تاریخ سود سهام سابق
لانگ (Long) شورت (Short)
S.AAPL
(Apple Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 1 035,85 USD 16:35 - 22:55
S.ADBE
(Adobe Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 2 665,15 USD 16:35 - 22:55
S.AMZN
(Amazon.com, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 944,85 USD 16:35 - 22:55
S.BA
(The Boeing Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 882,35 USD 16:35 - 22:55
S.BAC
(Bank of America Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 197,15 USD 16:35 - 22:55
S.BRK.B
(Berkshire Hathaway Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 2 047,6 USD 16:35 - 22:55
S.C
(Citigroup Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 299,5 USD 16:35 - 22:55
S.CAT
(Caterpillar Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 1 638,25 USD 16:35 - 22:55
S.CMCSA
(Comcast Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 192,25 USD 16:35 - 22:55 2024-07-03
S.CSCO
(Cisco Systems, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 236,3 USD 16:35 - 22:55 2024-07-05
S.CVX
(Chevron Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 776,2 USD 16:35 - 22:55
S.DAL
(Delta Air Lines, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 246,65 USD 16:35 - 22:55
S.DIS
(The Walt Disney Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 510,75 USD 16:35 - 22:55 2024-07-08
S.EA
(Electronic Arts Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 695 USD 16:35 - 22:55
S.EBAY
(eBay Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 270,65 USD 16:35 - 22:55
S.FOXA
(Fox Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 172,3 USD 16:35 - 22:55
S.GE
(General Electric Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 820,65 USD 16:35 - 22:55
S.GM
(General Motors Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 238,5 USD 16:35 - 22:55
S.GOOGL
(Alphabet Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 897,4 USD 16:35 - 22:55
S.GS
(The Goldman Sachs Group, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 2 250,5 USD 16:35 - 22:55
S.HPQ
(HP Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 181,8 USD 16:35 - 22:55 2024-09-11
S.IBM
(International Business Machines Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 861,3 USD 16:35 - 22:55
S.INTC
(Intel Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 155,4 USD 16:35 - 22:55
S.JNJ
(Johnson & Johnson)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 743,25 USD 16:35 - 22:55
S.JPM
(JPMorgan Chase & Co.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 981,8 USD 16:35 - 22:55 2024-07-05
S.KO
(The Coca-Cola Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 313,7 USD 16:35 - 22:55
S.LLY
(Eli Lilly and Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 4 420,05 USD 16:35 - 22:55
S.MCD
(McDonald's Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 1 296,35 USD 16:35 - 22:55
S.META
(Meta Platforms, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 2 472,05 USD 16:35 - 22:55
S.MMM
(3M Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 511,45 USD 16:35 - 22:55
S.MSFT
(Microsoft Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 2 248,6 USD 16:35 - 22:55
S.NEM
(Newmont Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 211,2 USD 16:35 - 22:55
S.NFLX
(Netflix, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 3 430,9 USD 16:35 - 22:55
S.NKE
(NIKE, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 485,35 USD 16:35 - 22:55
S.NVDA
(NVIDIA Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 633,05 USD 16:35 - 22:55
S.ORCL
(Oracle Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 706,25 USD 16:35 - 22:55 2024-07-11
S.PEP
(PepsiCo, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 836,05 USD 16:35 - 22:55
S.PFE
(Pfizer Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 138,65 USD 16:35 - 22:55
S.PG
(The Procter & Gamble Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 840,95 USD 16:35 - 22:55
S.PM
(Philip Morris International Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 499,6 USD 16:35 - 22:55 2024-06-21
S.PRU
(Prudential Financial, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 588,35 USD 16:35 - 22:55
S.PYPL
(PayPal Holdings, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 302,95 USD 16:35 - 22:55
S.SBUX
(Starbucks Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 399,4 USD 16:35 - 22:55
S.TSLA
(Tesla, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 914,6 USD 16:35 - 22:55
S.UPS
(United Parcel Service, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 682,6 USD 16:35 - 22:55
S.V
(Visa Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 1 375,7 USD 16:35 - 22:55
S.VZ
(Verizon Communications Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 201,05 USD 16:35 - 22:55 2024-07-10
S.WFC
(Wells Fargo & Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 290,4 USD 16:35 - 22:55
S.WMT
(Walmart Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 339,45 USD 16:35 - 22:55 2024-08-16
S.XOM
(Exxon Mobil Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 554,15 USD 16:35 - 22:55

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).

2 ارقام این ستون بیانگر درآمد یا هزینه ایی (بر حسب پیپ) است که در صورت باز نگه داشتن یک پوزیشن طی مدت بیش از یک روز تعلق می گیرد. میزان سواپ بر اساس نرخ بهره کوتاه مدت بانکی جفت ارز مورد مبادله تعیین می شود. به علت این که زمان سررسید قراردادهای ارزی دو روز کاری پس از انجام معامله محسوب می شود، لذا تاریخ سررسید معاملات باز شده در روز چهارشنبه در روز دوشبنبه صورت می پذیرد. بدین علت، در صورت بسته نشدن یک پوزیشن در شب چهارشنبه به پنجشنبه، میزان سواپ سه برابر افزایش پیدا می کند.

3 برای معاملات هج شده، مبلغ مارجین (وجه الضمان) طبق روش زیر محاسبه می شود: مثلاً در حساب معاملاتی دو معاملۀ معکوس باز شده: معاملۀ خرید 1 لات EURUSD و معاملۀ فروش 1 لاتEURUSD . در صورتی که لوریج حساب معاملاتی یک به صد باشد، در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 میزان مارجین معاملات فوق طبق فرمول: 500یورو + 500یورو = 1000یورو است.

4 در بازۀ زمانی بین ساعت 23:55 تا 00:15 (رول آور بانکی) به علت کاهش میزان نقدشوندگی در بازار، امکان افزایش میزان اسپرد و سطح گذاشتن اردر، زمان اجرای دستورات مشتریان، فقط امکان بستن معامله و همچنین ممانعت از امکان عملیات تجاری به صورت کلی، وجود دارد.

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.