• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره 3-7 Year Treasury Bond Ishares (IEI) امروز

3-7 Year Treasury Bond Ishares

3-7 Year Treasury Bond Ishares

133.24

بالا: 133.24

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Idexx Laboratories 295.93000000
Core MSCI Emerging Mkts Ishares 44.61000000
DJ US Oil & Gas Ex Index Ishares 34.44000000
Icahn Enterprises L.P. 49.60000000
Integrated Electrical Services 23.05000000
Core Europe Ishares 39.78000000

FAQ

    لغت نامه