• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Invacare Corp (IVC) امروز

Invacare Corp

Invacare Corp

6.53

بالا: 6.53

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
S&P 500 Value Index Ishares 106.06000000
Ivy Energy Nextshares 100.02000000
Ivy Focused Growth Nextshares 100.02000000
Ivy Focused Value Nextshares 99.89000000
Ivy High Income Opportunities 10.47000000

FAQ