• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره DJ-UBS Agriculture TR Sub-Idx ETN Ipath (JJA) امروز

DJ-UBS Agriculture TR Sub-Idx ETN Ipath

DJ-UBS Agriculture TR Sub-Idx ETN Ipath

38.11

بالا: 38.11

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

FAQ