• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره DJ-UBS Copper TR Sub-Idx ETN Ipath (JJC) امروز

DJ-UBS Copper TR Sub-Idx ETN Ipath

DJ-UBS Copper TR Sub-Idx ETN Ipath

37.8059

بالا: 37.8059

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

FAQ

    لغت نامه