• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره DJ-UBS Energy TR Sub-Idx ETN Ipath (JJE) امروز

DJ-UBS Energy TR Sub-Idx ETN Ipath

DJ-UBS Energy TR Sub-Idx ETN Ipath

24.46

بالا: 24.46

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

FAQ

    لغت نامه