• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره S&P Global Technology Ishares (IXN) امروز

S&P Global Technology Ishares

S&P Global Technology Ishares

215.29

بالا: 215.29

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
S&P Global Telecommunications Ishares 59.46000000
Core MSCI Total Intl Ishares 51.17000000
DJ US Consumer Services Ishares 210.36000000
DJ US Energy Ishares 20.47000000
DJ US Financial Sector Ishares 104.56000000

FAQ