• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Orix Corp Ads (IX) امروز

Orix Corp Ads

Orix Corp Ads

59.78

بالا: 59.78

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
S&P Global Energy Ishares 20.41000000
S&P Global Financials Ishares 48.84000000
S&P Global Healthcare Ishares 69.07000000
S&P Global Technology Ishares 215.29000000
S&P Global Telecommunications Ishares 59.46000000

FAQ

    لغت نامه