• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره S&P Global Financials Ishares (IXG) امروز

S&P Global Financials Ishares

S&P Global Financials Ishares

48.84

بالا: 48.84

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
S&P Global Healthcare Ishares 69.07000000
S&P Global Technology Ishares 215.29000000
S&P Global Telecommunications Ishares 59.46000000
Core MSCI Total Intl Ishares 51.17000000
DJ US Consumer Services Ishares 210.36000000

FAQ