• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره S&P Global Healthcare Ishares (IXJ) امروز

S&P Global Healthcare Ishares

S&P Global Healthcare Ishares

69.07

بالا: 69.07

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
S&P Global Technology Ishares 215.29000000
S&P Global Telecommunications Ishares 59.46000000
Core MSCI Total Intl Ishares 51.17000000
DJ US Consumer Services Ishares 210.36000000
DJ US Energy Ishares 20.47000000

FAQ

    لغت نامه